Joomla ThemesDeposit PokerNo Deposit Bonus
Home O nás

„BARACHA“, Zariadenie  sociálnych služieb Bardoňovo je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet zriaďovateľa - NSK v Nitre. Finančný príspevok je v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o  sociálnych službách  v znení neskorších predpisov určený na občana podľa druhu služby a spôsobe poskytovania sociálnej služby.

Kapacita zariadenia je 130 miest. Na výchovnom, zdravotnom a technickom úseku pracuje 60 zamestnancov.


pano1


Zariadenie je situované  v areáli o rozlohe cca 2 ha. Od najbližších obcí Bardoňovo, okres Nové Zámky a Dolný Pial, okres Levice, je vzdialený asi 2,5 km. Napriek našej nie najlepšej polohe aktívne spolupracujeme s viacerými zariadeniami v našom regióne, s ktorými máme veľmi dobrú spoluprácu. Organizujeme spoločné výlety, športové akcie a tanečné zábavy. Zúčastňujeme sa rôznych aktivít, ktoré organizuje náš zriaďovateľ, alebo zariadenia obdobného zamerania.

Obyvatelia nášho zariadenia pracujú v 8. výchovných skupinách. Ich práca je rôzneho zamerania v zimnom a letnom období. V lete sa viac venujú práci v záhrade - pestovanie zeleniny, vysádzanie zeleninových priesad, starostlivosť o ovocné stromy, v parku -vysádzanie stromčekov, hrabanie lístia a starostlivosť o kvetinové záhony. Zúčastňujú sa rôznych športových súťaží, návšteva kúpalísk, jednodňové a týždňové výlety doma i v zahraničí. V   zimnom období sa viac venujú   rozvoju svojich   zručností - pracujú v rôznych krúžkoch ( recitačný, dramatický, tanečný, výtvarný, krúžok ručných prác a pod.) Nacvičujú kultúrne programy, čítajú knihy a pod odborným dohľadom vychovávateliek sa venujú moderným metódam práce pri ktorých efektívne využívajú muzikoterapiu, terapiu hrou, pohybovú terapiu, ergoterapiu, arteterapiu a asociatívne umenie vo výchove.

pano2

V   areáli zariadenia   sa nachádza Hlavná účelová budova a pôvodný Kaštieľ, ktoré slúžia ako ubytovacie zariadenia, Spoločenská budova určená pre kultúrnu a výchovno- vzdelávaciu činnosť  a   8 - bytovka. V uvoľnených priestoroch bytovky je zriadené samostatné bývanie pre tých klientov, ktorí napriek určitému obmedzeniu v oblasti starostlivosti o seba a svoju domácnosť chcú žiť v prostredí, ktoré sa snaží čo najviac kopírovať bežné domáce prostredie. K jej napĺňaniu pomáha prítomnosť personálu zariadenia počas dňa. Umožňuje im žiť, i keď čiastočne samostatný a plnohodnotný život, dáva im možnosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, vo voľnom čase aj svoje záujmy. Ich vzájomné spolužitie poskytuje priestor na rozvoj sociálnych zručnosti, schopnosť prezentovať a obhajovať vlastné názory, počúvať druhých, zvyšovať sebavedomie a asertivitu.

Niečo z histórie zariadenia

old3mV extraviláne obce Bardoňovo, v časti Čerešňová bol v roku 1910 postavený poschodový kaštieľ. Jeho posledným majiteľom bol Pavol Hoffer. Naše zariadenie funguje od roku 1962, kedy bol daná do prevádzky Hlavná budova (dvojposchodová budova) vtedy ako Ošetrovací ústav - domov pre dôchodcov a od roku 1967 bol domov dôchodcov prekvalifikovaný  na Ústav sociálnej starostlivosti. V roku 1986 boli obyvateľky nášho zariadenia preložené do  zariadenia v Kováčove  a bardoňovský ústav bol obsadený mužmi. To trvalo až do 1. augusta 2007, kedy boli prijaté do z ariadenia aj ženy a odvtedy fungujeme ako koedukované zariadenie.  Od  1.júna 2009 sa v súlade s dodatkom č. 2 k zriaďovacej listine DSS Bardoňovo zmenil názov zariadenia na:  „BARACHA“, Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo. old4m
Riaditelia zariadenia:
1961 - 1982       Molnár František
1982 - 1993       Mokrý Demián
1993 - 1999       Ing. Majerčík Miroslav
1999 -                Ing. Palková Veronika