Joomla ThemesDeposit PokerNo Deposit Bonus
Home Organizácia Povinné zverejňovanie Zmluvy

Zmluvy (STAV_KU_DNU 21.09.2019)
DAT_UZAVRETIA POPIS_PLNENIA_ZML SUMA  S_DPH ZML_DOD DODAVATEL ICO ADRESA DOKUMENTY
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>  Stránka 1 z 16
23.08.2019
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
Zásobovanie čerstvým mäsom a mäsovými výrobkami podľa denných potrieb obyvateľov a personálu ZSS, doprava na adresu obstarávateľa a vyloženie do jeho skladu
41 447,64 €
ZM_EDIT_ZMLUVA
Danubius spol. s.r.o. 17643732 Hadovská cesta 19,94501 Komárno Zobrazit dokument  
26.08.2019
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
Zásobovanie mliekom a mliečnymi výrobkami podľa denných potrieb obyvateľov a personálu ZSS, doprava na adresu obstarávateľa a vyloženie do jeho skladu
14 107,00 €
ZM_EDIT_ZMLUVA
FIBOR s..r.o. 0231561 Golianova 403/8,949 01 Nitra Zobrazit dokument  
11.07.2019
Zmluva o dielo č.11-07/365/2019
stavebné práce a dodávky súvisiace s realizáciou stavby
14 932,80 €
ZM_EDIT_ZMLUVA
Gamax s.r.o. 36562700 Kríková 696/15,94901 Nitra Zobrazit dokument  
30.07.2019
Dohoda č.19/17/050/16 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa paragrafu 50
Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
4 789,20 €
ZM_EDIT_ZMLUVA
Úrad práce, sociálnyh vecí a rodiny 37961187 Kapisztóryho 1,940 36 Nové Zámky Zobrazit dokument  
11.07.2019
Zmluva o dielo č.2452/2019
oprava budovy kaštieľa
62 507,64 €
ZM_EDIT_ZMLUVA
EKOFORM spol. s r.o. 31437842 Koháryho 46,93401 Levice Zobrazit dokument  
25.06.2019
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
zásobovanie kupujúceho pekárskymi výrobkami
24 931,16 €
ZM_EDIT_ZMLUVA
Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV 14424240 Štúrova 42,94101 Bánov Zobrazit dokument  
25.06.2019
Zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia
zber,preprava,odvoz VŽP a zneškodnenie VŽP
1 296,00 €
ZM_EDIT_ZMLUVA
BEMIA plus, s.r.o. 46464123 Markusova 534/2,94201 Šurany Zobrazit dokument  
27.06.2019
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA č.1/2019
finančný príspevok na projekt
350,00 €
ZM_EDIT_ZMLUVA
Nadácia SPP 31818625 mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava Zobrazit dokument  
27.06.2019
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA č.2/2019
finančný príspevok na projekt
450,00 €
ZM_EDIT_ZMLUVA
Nadácia SPP 31818625 mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava Zobrazit dokument  
17.06.2019
Poistná zmluva
poistenie majetku
0,00 €
ZM_EDIT_ZMLUVA
Kooperatíva 123456 Štefanovičova 4,81623 Bratislava Zobrazit dokument  
17.06.2019
Poistná zmluva
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
0,00 €
ZM_EDIT_ZMLUVA
Kooperatíva 123456 Štefanovičova 4,81623 Bratislava Zobrazit dokument  
17.06.2019
Poistná zmluva
súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
0,00 €
ZM_EDIT_ZMLUVA
Kooperatíva 123456 Štefanovičova 4,81623 Bratislava Zobrazit dokument  
17.06.2019
Poistná zmluva
úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami
0,00 €
ZM_EDIT_ZMLUVA
Kooperatíva 123456 Štefanovičova 4,81623 Bratislava Zobrazit dokument  
28.03.2019
Dohoda č.19/17/060/84 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska
úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska
11 640,65 €
ZM_EDIT_ZMLUVA
Úrad práce, sociálnyh vecí a rodiny 37961187 Kapisztóryho 1,940 36 Nové Zámky Zobrazit dokument  
26.03.2019
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
servisný prenájom rohoží
1 470,00 €
ZM_EDIT_ZMLUVA
Lindstrom, s.r.o. 35742364 Orešianska 3,91701 Trnava Zobrazit dokument  
07.03.2019
Zmluva o podmienkach spolupráce č. ISR/TA/07/03/2019/03/AKA
úprava podmienok spolupráce pri zabezpečení praxe účastníkov vzdelávacieho programu
0,00 €
ZM_EDIT_ZMLUVA
V a V Akademy, s.r.o. 46106723 Hlavná 50,080 01 Prešov Zobrazit dokument  
13.02.2019
Supervízny kontrakt /dohoda/
individuálna a skupinová forma supervízie
0,00 €
ZM_EDIT_ZMLUVA
Spoločnosť SOCIO 47692065 Račianska 1509/31,83102 Bratislava Zobrazit dokument  
23.01.2019
Rámcová dohoda na dodanie tovaru číslo : 23-01/2019
zásobovanie kupujúceho čistiacimi, dezinfekčnými a hygienickými potrebami podĺa písomnej alebo telefonickej objednávky kupujúceho
13 176,82 €
ZM_EDIT_ZMLUVA
Šikula Ján - Kárpátia 14083116 314,94149 Bardoňovo Zobrazit dokument  
25.01.2019
Kúpna zmluva č.25-01/2019
dodávať kupujúcemu čerstvé slepačie konzumné vajcia
3 240,00 €
ZM_EDIT_ZMLUVA
Novogal a.s. 00199567 Hlboká cesta 1421,94131 Dvory nad Žitavou Zobrazit dokument  
21.01.2019
Darovacia zmluva č.1/2019
poskytnutie vecného daru - šijací stroj SINGER 8280
89,90 €
ZM_EDIT_ZMLUVA
Štefan Ivanič 00,94151 Pozba Zobrazit dokument