Joomla ThemesDeposit PokerNo Deposit Bonus
Home Organizácia Profil verejného obstarávateľa
Profil verejného obstarávateľa (stav ku dňu 16.07.2020)
Hladať text:
Kategórie:
Správy o verejnom obstarávaní
Vyvesené Zvesené Názov a anotácia Dokument
29.1.2020 nikdy Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami (§ 117) a s cenami vyššími ako 5000 Eur bez DPH k 31.12.2019 pdf [194 kB]
29.1.2020 nikdy Súhrnná správa o zákazkách obstarávaných cez EKS za IV. štvrťrok 2019 pdf [45 kB]
29.1.2020 nikdy Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 Eur, za obdobie : 1.10.2019 - 31.12.2019, na ktoré sa podľa § 1 ods. 2- 14 nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní pdf [213 kB]
17.10.2019 nikdy Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 Eur, za obdobie : 1.7.2019 - 30.9.2019, na ktoré sa podľa § 1 ods. 2- 14 nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní pdf [200 kB]
17.10.2019 nikdy Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami a s cenami vyššími ako 5000 Eur bez DPH k 30.9.2019 pdf [195 kB]
25.7.2019 nikdy Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami a s cenami vyššími ako 5000 Eur k 30.6.2019 pdf [191 kB]
24.7.2019 nikdy Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 Eur, za obdobie : 1.4.2019 - 30.6.2019, na ktoré sa podľa § 1 odss. 2- 14 nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní pdf [199 kB]
26.4.2019 nikdy Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 Eur, za obdobie : 1.1.2019 - 31.3.2019, na ktoré sa podľa § 1 odss. 2- 14 nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní pdf [195 kB]
29.1.2019 nikdy Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami a s cenami vyššími ako 5000 Eur k 31.12.2018 pdf [136 kB]
29.1.2019 nikdy Súhrnná správa o zákazkách obstarávaných cez EKS za IV. štvrťrok 2018 pdf [39 kB]
16.10.2018 nikdy Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami a s cenami vyššími ako 5000 Eur k 30.9.2018 pdf [132 kB]
16.10.2018 nikdy Súhrnná správa o zákazkách obstarávaných cez EKS za III. štvrťrok 2018 pdf [38 kB]
19.7.2018 nikdy Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami a s cenami vyššími ako 5000 Eur k 30.6.2018 pdf [127 kB]
19.7.2018 nikdy Súhrnná správa o zákazkách obstarávaných cez EKS za II. štvrťrok 2018 pdf [37 kB]
17.4.2018 nikdy Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami a s cenami vyššími ako 5000 Eur k 31.3.2018 pdf [135 kB]
17.4.2018 nikdy Súhrnná správa o zákazkách obstarávaných cez EKS za I. štvrťrok 2018 pdf [34 kB]
4.1.2018 nikdy Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami a s cenami vyššími ako 5000 Eur k 31.12.2017 pdf [129 kB]
4.1.2018 nikdy Súhrnná správa o zákazkách obstarávaných cez EKS za IV. štvrťrok 2017 pdf [39 kB]
12.10.2017 nikdy Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami a s cenami vyššími ako 5000 Eur k 30.9.2017 pdf [132 kB]
12.10.2017 nikdy Súhrnná správa o zákazkách obstarávaných cez EKS za III. štvrťrok 2017 pdf [37 kB]
19.7.2017 nikdy Súhrnná správa o zákazkách obstarávaných cez EKS za II. štvrťrok 2017 pdf [37 kB]
19.7.2017 nikdy Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami a s cenami vyššími ako 5000 Eur k 30.6.2017 pdf [132 kB]
18.4.2017 nikdy Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami a s cenami vyššími ako 5000 Eur k 31.3.2017 pdf [127 kB]
18.4.2017 nikdy Súhrnná správa o zákazkách obstarávaných cez EKS za I. štvrťrok 2017 pdf [37 kB]
11.1.2017 nikdy Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou a s cenami vyššími ako 5000 EUR bez DPH za IV. štvrťrok 2016 pdf [134 kB]
11.1.2017 nikdy Súhrnná správa o zákazkách obstarávaných cez EKS za IV. štvrťrok 2016 pdf [39 kB]
18.10.2016 nikdy Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami a s cenami vyššími ako 5000 € za III. štvrťrok pdf [130 kB]
18.10.2016 nikdy Správa o zákazkách z elektronického trhoviska za III. štvrťrok 2016 pdf [37 kB]
18.7.2016 nikdy Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods. 9(zákazky nad 1000 €) II. štvrťrok 2016 pdf [134 kB]
12.7.2016 nikdy Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami a s cenami nad 5000Eur za II. štvrťrok 2016 pdf [130 kB]
12.7.2016 nikdy Súhrnná správa o zákazkách z EKS za II. štvrťrok 2016 pdf [39 kB]
22.4.2016 nikdy Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 € za I. štvrťrok 2016 pdf [132 kB]
12.1.2016 nikdy Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 € - IV. štvrťrok 2015 pdf [130 kB]
12.1.2016 nikdy Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 €, realizovaných cez EKS za IV. štvrťrok 2015 pdf [43 kB]
6.10.2015 nikdy Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 zákona č. 25/2006 o VO a o zmene a doplnení niektorých záonov, spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 k 30.9.2015 pdf [133 kB]
6.10.2015 nikdy Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm., a) ZOVO s cenami vyššími ako 1000 EUR bez DPH za II. štvrťrok 2015 pdf [39 kB]
6.10.2015 nikdy Súhrnná správa o zákazkách podľa §91 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní s cenami vyššími ako 1000 EUR bez DPH za III. štvrťrok 2015 pdf [39 kB]
5.8.2015 nikdy Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 zákona č. 25/2006 o VO a o zmene a doplnení niektorých záonov, spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 k 30.6.2015 pdf [130 kB]
8.4.2015 nikdy Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 zákona č. 25/2006 o VO a o zmene a doplnení niektorých záonov, spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 pdf [132 kB]
29.1.2015 nikdy Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo 3 zákona č. 25/2006 o VO a o zmene a doplnení niektorých záonov, spracovaná v zmysle § 9 opds. 9 pdf [142 kB]
23.10.2014 nikdy Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spracovaná v zmysle § 9 ods. 9. doc [34 kB]
23.7.2014 nikdy súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktoré nespĺňajú podmienky podľa §4 ods. 2, alebo 3 ZoVO č. 25/2006, spracovaná v zmysle §9 ods.9 ZoVO doc [37 kB]
17.4.2014 nikdy Správa o zákazkách podľa §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 doc [31 kB]
22.7.2013 nikdy Štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.6.2013 doc [37 kB]
19.4.2013 nikdy Štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.12.2012 doc [35 kB]
19.4.2013 nikdy Štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.3.2013 doc [28 kB]
19.4.2013 nikdy Správa o podprahovej zákazke - nákup mäsa doc [33 kB]
19.4.2013 nikdy Správa o podprahovej zákazke -nákup potravín doc [29 kB]
19.4.2013 nikdy Správa o podprahovej zákazke - nákup mlieka a mliečnych výrobkov doc [32 kB]
4.12.2012 nikdy Správa o podprahovej zákazke (§21) - nákup mlieka a mliečnych výrobkov na r. 2013 doc [32 kB]
4.12.2012 nikdy Správa o podprahovej zákazke (§21) - nákup pekárenských výrobkov na rok 2013 doc [26 kB]
4.10.2012 nikdy Štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.9.2012 doc [29 kB]
12.9.2012 nikdy Správa o podprahovej zákazke zákazke "Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZSS Baracha Bardoňovo, Ubytovňa A - Zateplenie objektu II.etapa doc [31 kB]
2.7.2012 nikdy štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.06.2012 doc [30 kB]
13.4.2012 nikdy štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.9.2011 doc [28 kB]
13.4.2012 nikdy štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.12.2011 doc [30 kB]
13.4.2012 nikdy štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 31.3.2012 doc [30 kB]
13.4.2012 nikdy správa o podprahovej zákazke (§21) "Nákup pekárenských výrobkov" doc [24 kB]
13.4.2012 nikdy správa o podprahovej zákazke "Nákup ovocia a zeleniny" doc [26 kB]
13.4.2012 nikdy správa o podprahovej zákazke "Nákup mäsa a mäsových výrobkov" doc [26 kB]
12.4.2012 nikdy štvrťročná správa o zákazkách s nízkou hodnotou k 30.6.2011 doc [31 kB]